Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Women’s Remembrance – REWOMEN έχει ως στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης των γυναικών και την ορατότητα των δικαιωμάτων των γυναικών μέσα από την μελέτη της Ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ο αιώνα. Το διακρατικό αυτό πρόγραμμα υλοποιούν 18 οργανισμοί από 10 χώρες: 5 οργανισμοί από την Σερβία, 2 από την Σλοβενία, 2 από την Ελλάδα και 1 οργανισμός από την Πολωνία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και την Γαλλία. Το κίνημα της χειραφέτησης των γυναικών που αποτελεί το σημαντικότερο κίνημα στον 20ο αιώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, αποτελεί κοινό σημείο στην Ευρωπαϊκή ιστορία. Η συνεργασία οργανισμών από τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη στοχεύει στην ανάδειξη των καταπιέσεων και της περιθωριοποίησης των γυναικών σε διαφορετικές ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες. Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα  διακρατικά εργαστήρια:

  • Γυναίκα και Ειρήνη : γυναίκες θύματα πολέμου, γυναίκες και κινήματα ειρήνης, ιστορία των πολιτικών δικαιωμάτων της γυναίκας
  • Γυναίκα και Εργασία: ιστορία των οικονομικών και εργασιακών δικαιωμάτων της γυναίκας
  • Γυναίκα και Πολιτισμός: ιστορία του γυναικείου πολιτισμού, κληρονομιά και φεμινιστική κοινωνική θεωρία
  • Γυναίκα και Ελευθερία: ιστορία των κοινωνικών αναπαραγωγικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων της γυναίκας.

Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και του προγράμματος θα οδηγήσουν σε μια τελική έκθεση ανοιχτή στο κοινό. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Europe for Citizens program – Strand 1. European Remembrance και υλοποιείται τον Ιανουάριο 2021-Ιούλιο 2022.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial