Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα UNLOCKED (No. KA204-02467C96, Βασική Δράση ΚΑ2) στοχεύει στην έκφραση, επικοινωνία, ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης φυλακισμένων ατόμων που συχνά στερούνται των βασικών ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης καθώς και στην πρόληψη της παραβατικότητας. Το πρόγραμμα UNLOCKED αποτελεί μια διακρατική σύμπραξη 4 φορέων: Váltó-sáv Alapítvány (Ουγγαρία-συντονιστής φορέας), Crime Prevention Fund-IGA (Βουλγαρία), Amaka (Ελλάδα), Antropos Association (Σερβία) που συνεργάζεται για την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων με μεθόδους τέχνης για την κοινωνική ένταξη φυλακισμένων και αποφυλακισμένων ατόμων. Το πρόγραμμα απευθύνεται παράλληλα και στους επαγγελματίες εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων αλλά και σε κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές που εργάζονται με ανθρώπους με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης παραβατικότητας ή με ανθρώπους που βρίσκονται υπό κράτηση, με σκοπό την ευρύτερη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των κρατούμενων καθώς και την βελτίωση των προγραμμάτων επανένταξης.

Το UNLOCKED αρχίζει τις δράσεις του από τον Ιανουάριο του 2021, και θα έχει διάρκεια 2 ετών. Βασικές δράσεις του Unlock είναι η συγγραφή διεπιστημονικών οδηγών και καλών πρακτικών με την συνεργασία ακαδημαϊκών και επαγγελματιών των ανθρωπιστικών επιστημών που έχουν σαν στόχο να εμπλουτίσουν την  διεθνή βιβλιογραφία. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial